Kvalitetspolicy

Ett av TH Extrusion AB's främsta mål är att alla anställda skall verka för att produkter och tjänster alltid håller en hög och jämn kvalitet.
Vi skall alltid uppfylla lagar och andra krav som ställs på oss från t ex myndigheter och kunder.

Med kvalitet menar vi att produkten eller tjänsten minst uppfyller de krav som mottagaren ställer.
Detta gäller naturligtvis lika mycket inom företaget som gentemot kund.

En hög och jämn kvalitet är ett absolut villkor för vår konkurrensförmåga, vår lönsamhet och vår möjlighet att tillförsäkra företaget en fortsatt tillväxt. För att åstadkomma detta ska vi ständigt förbättra vårt kvalitetssystem.

Kvalitetssystemet

TH Extrusions kvalitetssystem är baserat på kraven i SS-EN ISO 9001:2008.
Vi strävar efter att ha ett kvalitetssystem som är aktuellt och bygger på ständiga förbättringar. Kvalitetssystemet styr hela verksamheten. Information från kunder och produktionen visar om systemet varit tillräckligt effektivt. Finns det svagheter i systemet skall dessa genast korrigeras.

Grunden för kvalitetssystemet

* Aldrig nöja oss med att vara bra, utan hela tiden sträva framåt för att bli bättre.

* Ta vara på alla erfarenheter från både kunder och oss själva och använda dem till att förbättra oss.

* Fel som har inträffat skall inte uppstå fler gånger.

Kvalitetsmål

Följande externa kvalitetsmål har fastställts.

Leveranssäkerhet: Eliminera leveransförseningar till max 2 förseningar. Resultat 2017: 1 st

Reklamationer: Reklamationskostnad på högst 0,5 % av omsättningen. Resultat 2017: 0,24%

TH Extrusion AB

Leveransadress:
Fabriksgatan 8
51441 Limmared

Postadress:
Box 4014 
51411 Limmared

Telefon: 0325-187 80
E-post: info@thextrusion.se

Anders Wendefors
VD & delägare

Tel: +46 (0) 325-187 83
Epost: anders@thextrusion.se

Anders Wendefors har 15 års erfarenhet av extrudering

Sören Johnsson
Styrelseordförande & Delägare

Tel: +46 (0) 325-187 82
Epost: soren@thextrusion.se

Sören Johnsson har mer än 40 års erfarenhet av extrudering