Du är här:

Frågor & svar

om extruderade tekniska plastprofiler

Vi får många frågor om våra extruderade tekniska plastprofiler, här ger vi på TH Extrusion svar på de vanligaste frågorna våra kunder ställer.

Varför ska vi välja TH Extrusion som leverantör av extruderade tekniska plastprofiler?

Många av våra kunder säger att vi på TH Extrusion har en hög servicenivå. Vi jobbar kundnära, tar reda på vad ni behöver och extruderar era kundunika tekniska plastprofiler anpassade så att slutprodukten blir så bra som möjligt. Vi på TH Extrusion är en helhetsleverantör som ser till hela uppdraget med smarta helhetslösningar och hög leveranssäkerhet. Vi kan dessutom guida er till ett lägre CO-avtryck på den totala produkten.

Läs gärna mer om hur vi arbetar som helhetleverantör av extruderade tekniska plastprofiler

Hur används plastprofiler från TH Extrusion?

Generellt används extruderade tekniska plastprofiler från TH Extrusion inom tillverkningsindustrin som komponent i en slutprodukt. Vi på TH Extrusion är specialiserade på tillverkning av kundunika tekniska plastprofiler med rätt standard för olika användningsområden till varierande branscher.

Läs gärna mer om plastprofiler här.

Hur går det till att extrudera plastprofiler?

Extrudering eller strängsprutning som det ibland kallas är en tillverkningsmetod där plastgranulat gradvis smälts ner med hjälp av termisk och mekanisk energi. Den smälta plasten pressas därefter genom ett extruderingsverktyg för att forma en kundunik plastprofil med egenskaper enligt kundens behov och önskemål.

Läs gärna mer om extrudering här.

Vad är ett extruderingsverktyg?

Ett extruderingsverktyg är grunden i hela processen för att tillverka kundunika tekniska plastprofiler. Genom verktyget pressas det smälta plastgranulatet vidare in i kalibreringen för att sedan kylas ner och bli till kundunika plastprofiler. Vi på TH Extrusion har lång erfarenhet och bredd i maskinparken för tillverkning av tekniskt avancerade plastverktyg till extrudering av tekniska plastprofiler.

Läs gärna mer om verktyg här.

Hur ska jag tänka för att välja rätt plastprofil ur ett hållbarhetsperspektiv?

På TH Extrusion är vi kvalitetscertifierade och arbetar långsiktigt och ansvarsfullt för att vara en hållbar leverantör av extruderade tekniska plastprofiler. Vi delar gärna med oss av vår kunskap för att minska klimatavtrycket och bibehålla de tekniska egenskaperna vid extrudering av hållbara plastprofiler där materialbesparing och hållbarhet är viktigt hela vägen från idéstadium till leverans.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Kan ni hjälpa oss med produktutveckling av plastprofiler?

Absolut! Vi på TH Extrusion ligger långt fram i utvecklingen både tekniskt och kompetensmässigt och är alltid en partner som finns till hands hela vägen från idé till färdig produkt när ni vill produktutveckla en ny teknisk plastprofil eller produktutveckla en befintlig plastprofil.

Läs gärna mer om produktutveckling här.

Kan man sammanfoga flera plastmaterial?

Ja, visst kan man det! För att få fram rätt tekniska egenskaper på de kundunika extruderade plastprofilerna kan man sammanfoga flera plastmaterial, dimensioner och även olika kulörer med varandra, denna tillverkningsmetod heter co-extrudering.

Läs mer om möjligheter med extrudering och co-extrudering här.

Vad är fördelen med plast som material till profiler?

Plast som material har ofantligt många möjligheter, funktioner och egenskaper. Plast kan till exempel vara motståndskraftig mot elektricitet, starka kemikalier och föroreningar. Plast har dessutom lång livslängd och kan återvinnas till nya plastprodukter.

Läs gärna mer om plast och materialval här.

Kan man extrudera plastprofiler med enbart återvunnet plastmaterial?

Ja, vi på TH Extrusion använder kvalitetssäkrat återvunnet plastmaterial med specifika egenskaper som ger oss möjlighet att använda återvunnet material upp till 100% i hållbara kundanpassade tekniska plastprofiler.

Läs gärna mer om återvunnet material här

Kan ni hjälpa oss med helhetslösningar?

Absolut, på TH Extrusion ser vi till hela uppdraget. Vi skapar mervärde med smarta helhetslösningar och erbjuder en bredd av tjänster för framtagning, produktion och leverans av hållbara extruderade tekniska plastprofiler.

Teamet på TH Extrusion har lång erfarenhet, vi har en bredd i maskinparken där vi med hög kapacitet extruderar och bearbetar tekniska plastprofiler med möjlighet till efterbearbetning och montering. Dessutom erbjuder vi flexibla logistiklösningar.

Läs mer om smarta helhetslösningar här

Har ni fler frågor när det gäller extruderade tekniska plastprofiler? Kontakta oss så hjälper vi er!

Läs mer om extruderade tekniska plastprofiler