Du är här:

Extrudering av hållbara tekniska plastprofiler

Extrudering – en produktionsprocess med möjligheter

Vi skapar kundunika tekniska plastprofiler med extruderingsprocessen

Extrudering eller strängsprutning som det även kallas ger många möjligheter, där de tekniska plastprofilerna anpassas helt efter era önskemål.

På TH Extrusion extruderar vi kundunika tekniska plastprofiler, till olika branscher och med varierande användningsområden.

Vi jobbar alltid nära våra kunder för att tillsammans hitta den optimala lösningen med slutprodukten.

Att extrudera – så här går det till:

Extrudering är en tillverkningsmetod som kortfattat går ut på att pressa smält plastgranulat genom ett verktyg för att forma plastprofilen, enligt kundens önskemål och behov.

I extruderingsprocessen smälts plastgranulat gradvis ner med hjälp av mekanisk och termisk energi. Därefter pressas den smälta plasten under högt tryck genom en ett extruderingsverktyg. Ett extruderingsverktyg är speciellt utformat för varje plastprofil och det är i extruderingsverktyget den unika formen skapas för varje plastprofil.

När den smälta plasten har passerat genom första verktygsdelen kyls plasten successivt och dras ut genom kalibreringar och vattenbad . Eftersom plast behåller värmen upp till 2000 gånger längre än metall så krävs ett högkvalitativt kylsystem som består av vattenkylning i flera steg som gradvis sänker temperaturen så att plastprofilen behåller sin styrka och form.

Extrudering – efterbearbetning

Efter kylningen leds plastprofilen in i ett avdrag vidare för eventuell bearbetning som stansning, borrning och slutligen kapning i önskade längder.

Plastprofilerna förpackas och levereras i det format som ni önskar. De kan lindas upp på bobiner, levereras på rullar och kapas i olika längder. Man kan även stansa profilen till rätt längd för att få ett önskat tvärsnitt i änden på profilen.

Läs mer om våra smarta helhetslösningar

Fler möjligheter med co-extrudering

Det är även möjligt att sammanfoga flera material och dimensioner, så kallad co-extrudering, för att få fram rätt tekniska egenskaper på den extruderade plastprofilen.

De flesta plastmaterialen kan co-extruderas för att kombinera unika tekniska egenskaper i en och samma plastprofil. Vanligt exempel på co-extrudering är att kombinera flera plastmaterial, mjuka och hårda plaster i olika kulörer med varandra för att få fram rätt egenskaper.

Egen tillverkning av extruderingsverktyg

Här på TH Extrusion har vi egen tillverkning av extruderingsverktyg inhouse där vi tar fram avancerade verktyg för att extrudera tekniska plastprofiler.

Utformningen av verktyget är avgörande för att plastprofilen ska bli optimal utifrån era krav.

Läs mer om vår verktygstillverkning

TH Extrusion har en högeffektiv maskinpark

Behöver ni hjälp med produktutveckling?