Vi på TH Extrusion tillverkar främst verktygen för extrudering av korrosionsbeständigt verktygsstål vilket medger att vi kan extrudera miljontals meter av tekniska plastprofiler med bibehållen kvalité. Ett plastverktyg är grunden i hela processen för att tillverka kundunika plastprofiler. Vi har lång erfarenhet och vi har en bredd i maskinparken för tillverkning av tekniskt avancerade verktyg för extrudering av tekniska plastprofiler.

CAD-program för det optimala verktyget till extrudering av plastprofiler

Utifrån era önskemål om plastprofilens konstruktion och tekniska egenskaper ritar vi upp ert kundunika extruderingsverktyg i våra CAD-program. Egenskaper och materialval i plastprofilen kräver ibland coextruderingsverktyg för att kombinera flera material i extruderingsprocessen för tillverkning av plastprofiler med förutbestämda tekniska egenskaper.

Verktyg för extruderade tekniska plastprofiler – en helhetslösning

Eftersom vi har egen tillverkning av extruderingsverktyg kontrollerar vi hela processen från konstruktion till full produktion vilket också kortar ner ledtiden för leverans. Vår kunskap och erfarenhet av verktygstillverkning av tekniska plastverktyg har blivit ett omtyckt och uppskattat mervärde i vår helhetslösning.

Kvaliteten och utformningen av verktyget är avgörande för att slutprodukten ska bli optimal utifrån era krav.

I ett extruderingsverktyg av hög kvalitet flyter smältan jämt ur verktyget och vidare in i kalibreringen för att kylas ner kontrollerat.

Service och underhåll av extruderingsverktyg

Här på TH Extrusion utför vi underhåll och service för att optimera livslängden på alla våra kundunika extruderingsverktyg.

Vi har egen verkstad där vi utför reparationer för att bibehålla kvaliteten och egenskaperna på verktygen. Vid behov har vi även duktiga samarbetspartners för verktygstillverkning.