Du är här:

Hållbarhet och miljö är viktigt för oss

Vi på TH Extrusion är kvalitetscertifierade och arbetar ansvarsfullt och långsiktigt för att vara en hållbar leverantör. Vi arbetar främst med höga kvaliteter av plastmaterial som bidrar till lång livslängd på våra extruderade tekniska plastprofiler. Vi arbetar aktivt med att materialbespara våra hållbara plastprofiler redan i konstruktionsfasen. Här delar vi gärna med oss av kunskap för att minska klimatavtrycket och bibehålla de tekniska egenskaperna. Nästan allt spillmaterial i tillverkningen mals ner och återvinns direkt in i processen och blir till nya hållbara plastprofiler.

Vi handlar kvalitetsprodukter till vår verksamhet med lång livscykel, och vi handlar i möjligaste mån av lokala leverantörer med korta transporter som en stor vinst.

 

Vi bidrar till ett lägre CO-avtryck på den totala produkten.

Vi har kompetens och kunskap att guida er till ett lägre CO-avtryck. Det finns många bra sätt att ta miljöansvar och materialbespara hela vägen från idé, prototyp till färdig produkt och leverans.

Återvunnet material

Vi strävar efter att alltid använda en så hög andel återvunnet material som möjligt i våra extruderade plastprofiler. Vi köper in återvunnet plastgranulat[EC1] [AW2]  av hög kvalitet som också kan mixas med stor noggrannhet och blandas med nytt material för att få noga förutbestämda egenskaper på hållbara plastprofiler.

Vissa utvalda profiler tillverkar vi av 100% återvunnet granulat.

Läs mer om återvunnet material

Vi återanvänder spill

I varje uppstart av en extruderad plastprofil trimmar vi in extruderingslinjen för att uppnå en maximal slutprodukt. I den här korta processen genereras vad vi kallar för spill, och det är spillet som mals ner i plastkvarnar och återanvänds direkt in i tillverkningsprocessen. Allt för att få så lite restprodukter som möjligt och spara på miljön.

Kraftigt minskat behov av externa energikällor med egna solpaneler

Vi har installerat ett solcellssystem på hela vårt tak som bidrar till att kraftigt minska vårt behov av externa energikällor.

Vi har elbilsladdare för anställda och våra besökare och vi jobbar ständigt med energi-effektiviseringar.

Ackumulatortank för att lagra och återanvända värmen

Vi återvinner överskottsvärme som genereras i tillverkningsprocessen av extruderade hållbara plastprofiler. Via ventilationsanläggningen och kylsystemet återvinner vi överskottsvärme. Värmen mellanlagras i våra ackumulatortankar och bidrar till att vi kan återanvända överskottsvärmen under en längre tid.