Du är här:

TH Extrusions historia börjar på 50-talet

TH Extrusions historia tar sin form under tidiga femtiotalet, då Karl-Erik Johnsson och hans bror Nils beslutade sig för att starta upp tillverkning av plastprofiler. De hade sedan några år en mekanisk verkstad där de fram tills nu främst jobbat med metall och byggt specialmaskiner till företag i bygden men de kände att de ville förnya och utveckla verksamheten. Karl-Erik och Nils hade upptäckt plastens möjligheter på en mässa och med en ny modern extruderingsmaskin skulle det öppnas en helt ny marknad.

Skulle de våga satsa? Sagt och gjort, en ny extruderingsmaskin köptes in. Som nykomlingar i en helt ny bransch som senare skulle växa valde de att hemlighålla nyinvesteringen. Allt var nytt och plastextrudering var fortfarande ett outforskat område.

Från metall till extruderade plastprofiler

Det gjordes stora framsteg inom plastextrudering och bröderna följde den revolutionerande utvecklingen. Karl-Erik och Nils såg att det fanns behov av att få fram nya mer lättarbetade material. Tillsammans med leverantörerna var man med och bidrog till nya och bättre lösningar för att extrudera plastprofiler.

Åren gick och bröderna investerade i mer maskiner och utrustning för att utveckla verksamhet av extruderade plastprofiler. 1967 kom brytpunkten där det var mer lönsamt att extrudera plast. Samma år stängde de slutligen ner den mekaniska verkstaden, för att helhjärtat koncentrera sig på utveckling och framtagning av extruderade plastprofiler.

Extruderade plastprofiler som specialité

När Nils gick bort i början på 60-talet tog Karl-Erik själv över verksamheten fram till 1975 då han sålde verksamheten vidare. Samtidigt som Karl-Erik sålde hade barnen Sören och Agneta och svärsonen Jan fått upp ögonen för extruderad plast.

De startade ett helt nytt företag med samma specialité, extruderade plastprofiler med bas i Limmared. Sören, Agneta och Jans företag drevs framgångsrikt och 1990 såldes hela verksamheten.

Valet föll på TH Verken

Tiden inom extruderingsbranschen var inte över. Som företagare och entreprenörer fanns det fortfarande många idéer de ville förverkliga. Sören och Jan förvärvade 4 år senare TH Verken, ett litet men lovande företag med en strategiskt bra placering geografiskt i Västsverige.

Limmared är metropolen som också är känd för sin glasproduktion. Med närhet till kontinenten via Göteborg, Helsingborg och Malmö fanns stora möjligheter.

TH Verken blir TH Extrusion

Företaget utvecklades, de gjorde investeringar i både utrustning och personal för att placera sig långt fram i extruderingsbranschen.

I takt med att verksamheten växte såg man det nödvändigt att byta företagsnamn som mer speglade verksamheten. 2007 bytte TH Verken namn till TH Extrusion (extrusion är det engelska namnet för extrudering). I samma veva gick Sörens son Anders Wendefors in som delägare i företaget och det är han som idag framgångsrikt driver TH Extrusion tillsammans med sin fantastiska personal.

TH Extrusion idag – en helhetsleverantör av extruderade plastprofiler

Själen i TH Extrusion är densamma nu som då – lika stort kundfokus och hög servicenivå på både tjänster och produkter.

Idag har TH Extrusion utvecklats till en helhetsleverantör av kundunika extruderade tekniska plastprofiler, med hög kapacitet och dessutom med kraften att leverera stora volymer.

Med TH Extrusion får man en långsiktig partner som jobbar tillsammans med dig för att hitta de bästa möjliga lösningarna.

Varmt välkomna att kontakta oss för att diskutera ert nästa projekt!