TH Extrusion - extrudering av plastprofiler
TH Extrusion - extrudering av plastprofiler


Välkommen till TH Extrusion

Utveckling och extrudering av plastprofiler

Vår policy "Kunden och dennes behov är alltid i centrum" innebär att vi vill ha ett nära samarbete med våra kunder och tillsammans utveckla kundens produkter inför framtiden. Det kan gälla allt ifrån extrudering av enkla plaströr och plastlister till avancerade plastprofiler med flera material och färger (coextrudering), "gångjärn", låsning, tätning med mera.

Information

Uppgraderad maskinpark

Nu har den nya maskinen kommit på plats och är i full produktion.
Vi har kompletterat med ytterliggare en stor maskin från vår tyska sammarbetspartner.
Nu har vi två likadana 75mm maskiner vilket ger oss bättre kapacitet och en större säkerhet i produktionen.

Vi har även investerat i frekvensstyrd följdutrustning till denna för att minimera energiåtgång och förbättra arbetsmiljön.

Ny extruder för extrudering av plastprofiler

Nytt kalibreringsbord för extrudering av plastprofiler

Ny extruder för extrudering av plastprofiler