Mål & Vision

TH Extrusions vision är att vara det självklara valet, både som arbetsgivare & som leverantör av extruderade plastprofiler för kunder som prioriterar en hög kvalitet och servicenivå på produkter och tjänster. TH Extrusion ska sträva efter att hitta lösningar som ger våra kunder ett mervärde. Genom ett gott samarbete både inom företaget samt med våra kunder & leverantörer vill vi identifiera, ta oss ann och lösa utmaningar för såväl stora som små aktörer på marknaden. TH Extrusion ska vara en trygg arbetsplats som präglas av goda relationer, engagemang och samarbete förpackat i en tydlig organisation & involverande ledningsstrategi.

 

Nyckelfaktorer för att företaget skall lyckas är:

• Lyhördhet, vi är lyhörda för varandra & våra kunders önskemål.
• Ständig utveckling, så väl tekniskt som kompetensmässigt.
• Hög kvalitet.
• Fokus på service.
• Engagemang, såväl i arbetsuppgifter som socialt.

TH Extrusion AB

Leveransadress:
Fabriksgatan 8
51442 Limmared

Postadress:
Box 4014 
51411 Limmared

Telefon: 0325-187 80
E-post: info@thextrusion.se

Anders Wendefors
VD & ägare

Tel: +46 (0) 325-187 83
Epost: anders@thextrusion.se

Claes Bergstrand
Produktionschef

Tel: +46 (0) 325-187 88
Epost: claes@thextrusion.se