Kvalitetspolicy

Kunden och dennes behov är alltid i centrum. 

Ett av TH Extrusions främsta mål är att alla anställda skall verka för att produkter och tjänster alltid håller en hög och jämn kvalitet.

Vi skall alltid uppfylla lagar och andra krav som ställs på oss från myndigheter och kunder.

Med kvalitet menar vi att produkten eller tjänsten minst uppfyller de krav som mottagaren ställer. Detta gäller naturligtvis lika mycket inom företaget som gentemot kund.

En hög och jämn kvalitet är ett absolut villkor för vår konkurrensförmåga, vår lönsamhet och vår möjlighet att tillförsäkra företaget en fortsatt tillväxt. För att åstadkomma detta ska vi ständigt förbättra vårt kvalitetssystem.

 Nyckelfaktorer för att företaget skall lyckas är:

  • Lyhördhet, vi är lyhörda för varandra & våra kunders önskemål.
  • Ständig utveckling, så väl tekniskt som kompetensmässigt.
  • Hög kvalitet.
  • Fokus på service.
  • Engagemang, såväl i arbetsuppgifter som socialt.

 

Kvalitetssystemet

TH Extrusions kvalitetssystem är baserat på kraven i SS-EN ISO 9001.
Vi strävar efter att ha ett kvalitetssystem som är aktuellt och bygger på ständiga förbättringar. Kvalitetssystemet styr hela verksamheten. Information från kunder och produktionen visar om systemet varit tillräckligt effektivt. Finns det svagheter i systemet skall dessa genast korrigeras.

Grunden för kvalitetssystemet

* Aldrig nöja oss med att vara bra, utan hela tiden sträva framåt för att bli bättre.

* Ta vara på alla erfarenheter från både kunder och oss själva och använda dem till att förbättra oss.

* Fel som har inträffat skall inte uppstå fler gånger.

TH Extrusion AB

Leveransadress:
Fabriksgatan 8
51442 Limmared

Postadress:
Box 4014 
51411 Limmared

Telefon: 0325-187 80
E-post: info@thextrusion.se

Anders Wendefors
VD & ägare

Tel: +46 (0) 325-187 83
Epost: anders@thextrusion.se

Claes Bergstrand
Produktionschef

Tel: +46 (0) 325-187 88
Epost: claes@thextrusion.se