Mål & Vision

TH Extrusions vision är att vara det självklara valet, både som arbetsgivare & som leverantör av extruderade plastprofiler för kunder som prioriterar en hög kvalitet och servicenivå på produkter och tjänster. TH Extrusion ska sträva efter att hitta lösningar som ger våra kunder ett mervärde. Genom ett gott samarbete både inom företaget samt med våra kunder & leverantörer vill vi identifiera, ta oss ann och lösa utmaningar för såväl stora som små aktörer på marknaden. TH Extrusion ska vara en trygg arbetsplats som präglas av goda relationer, engagemang och samarbete förpackat i en tydlig organisation & involverande ledningsstrategi

 

Nyckelfaktorer för att företaget skall lyckas är:

• Lyhördhet, vi är lyhörda för varandra & våra kunders önskemål.
• Ständig utveckling, så väl tekniskt som kompetensmässigt.
• Hög kvalitet.
• Fokus på service.
• Engagemang, såväl i arbetsuppgifter som socialt.

TH Extrusion AB

Leveransadress:
Fabriksgatan 8
51441 Limmared

Postadress:
Box 4014 
51411 Limmared

Telefon: 0325-187 80
E-post: info@thextrusion.se

Anders Wendefors
VD & delägare

Tel: +46 (0) 325-187 83
Epost: anders@thextrusion.se

Anders Wendefors har 15 års erfarenhet av extrudering

Sören Johnsson
Styrelseordförande & Delägare

Tel: +46 (0) 325-187 82
Epost: soren@thextrusion.se

Sören Johnsson har mer än 40 års erfarenhet av extrudering